Sessió plenària ordinària dijous 30 de març de 2023

Durada: 02:02:39
Veure sessió
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos1 PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR.
  00:13:16 5 Intervencions
Inicio de la sesión Inici
  00:13:16 Sense intervencions
2 DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS FINS LA DATA.
  00:14:31 1 Intervenció
3 PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE L'ESCOLA BRESSOL "LA PETITA ESTELADA"
  00:14:54 7 Intervencions
4 PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT INTERN DE L'ESCOLA BRESSOL "LA PETITA ESTELADA"
  00:20:07 4 Intervencions
5 PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DEL PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA A L'ESCOLA BRESSOL "LA PETITA ESTELADA"
  00:22:14 7 Intervencions
6 PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA VALORACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL ADSCRITS AL SERVEI DE L'ESCOLA BRESSOL "LA PETITA ESTELADA"
  00:27:49 5 Intervencions
7 PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ADDENDA AL CONVENI DE COOPERACIÓ HORITZONTAL ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL CONSORCI LOCALRET SOBRE ELS ESTUDIS DE PROVISIÓ DE BANDA AMPLA AL TERRITORI, ANY 2022.
  00:35:37 8 Intervencions
8 PROPOSTA DE RECOLZAMENT AL MON FORESTAL.
  00:45:20 4 Intervencions
9 PROPOSTA DE SUPORT A LA CANDIDATURA DE LA SARDANA A LA LLISTA REPRESENTATIVA DEL PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL DE LA HUMANITAT DE LA UNESCO.
  00:54:30 4 Intervencions
10 PROPOSTA DE MOSTRAR EL SUPORT I SOLIDARITAT DEL MUNICIPI DE CÀNOVES I SAMALÚS A LES VÍCTIMES DE LA TRAGÈDIA SOFERTA PELS POBLES KURDS, TURCS I SIRIANS.
  00:57:12 7 Intervencions
11 AFERS URGENTS.
  01:05:57 1 Intervenció
11.1 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA DE CÀNOVES I SAMALÚS DE SUPORT A LA RENDA BÀSICA UNIVERSAL I AL PLA PILOT DE LA RENDA BÀSICA UNIVERSAL.
  01:06:09 9 Intervencions
12 PRECS I PREGUNTES
  01:14:27 54 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:02:39 Sense intervencions