Sessió plenària Extraordinària dijous 13 d'abril de 2023

Durada: 00:56:36
Veure sessió Veure sessió
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR.
  00:12:58 3 Intervencions
2 DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI 2022.
  00:14:00 3 Intervencions
3 PROPOSTA D'APROVACIÓ D'UN EXPEDIENT DE SUPLEMENT DE CRÈDITS EN BASE AL ROMANENT DE TRESORERIA.
  00:16:14 8 Intervencions
4 PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA DE CONTENCIÓ DEL TALÚS DEL CARRER TEROL.
  00:35:39 11 Intervencions
5 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE LES OBRES D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE CONTENCIÓ DEL TALÚS SOBRE LA PART POSTERIOR DEL CARRER TEROL A LA URBANITZACIÓ DE CAN VOLART DE CÀNOVES I SAMALÚS, ADJUDICAT A LA MERCANTIL DESNIVEL AGRANALTURA, S.A. APROVACIÓ.
  00:48:42 7 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:56:37 Sense intervencions