Sessió plenària Extraordinària dimarts 4 de juliol de 2023

Durada: 00:50:25
Veure sessió Veure sessió
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:01:20 1 Intervenció
1 ESTRUCTURA ORGANITZATIVA MANDAT 2023-2027
  00:01:32 8 Intervencions
2 CREACIÓ I COMPOSICIÓ D'ÒRGANS DE GOVERN
  00:12:09 15 Intervencions
3 ESTABLIR LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES
  00:21:15 3 Intervencions
4 CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I PERIODICITAT DE LES SESSIONS
  00:23:00 6 Intervencions
5 ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS MEMBRES POLÍTICS DE LA CORPORACIÓ I EL DEL SEU RÈGIM DE RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS
  00:27:44 8 Intervencions
6 NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ELS ÒRGANS
  00:43:20 8 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:50:26 Sense intervencions