Sessió plenària Extraordinària i urgent dimecres 12 de juliol de 2023

Durada: 00:21:23
Veure sessió Veure sessió
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:18 1 Intervenció
1 RATIFICAR LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA.
  00:01:30 1 Intervenció
2 PROPOSTA D'ACORD DE PRÒRROGA DEL TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE SUBSCRIT AMB LA MERCANTIL CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE S.L RESPECTE EL CONTRACTE D'OBRES D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LA 1ª FASE DEL CENTRE CÍVIC LA RECTORIA DE CÀNOVES I SAMALÚS I INCOACIÓ DEL PROCEDIMENT D'IMPOSICIÓ DE PENALITATS PER INCOMPLIMENT EN EL TERMINI D'EXECUCIÓ.
  00:01:41 12 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:21:23 Sense intervencions