Sessió plenària ordinària dijous 27 de juliol de 2023

Durada: 01:52:22
Veure sessió Veure sessió
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:01:50 1 Intervenció
1 ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (Ple de constitució de 17/06/2023, Ple extraordinari de 26/06/2023, Ple extraordinari de 04/07/2023 i Ple extraordinari-urgent de 12/07/2023). APROVACIÓ.
  00:02:00 4 Intervencions
2 DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS FINS A LA DATA.
  00:05:27 1 Intervenció
3 FESTES LOCALS 2024. APROVACIÓ.
  00:05:52 4 Intervencions
4 DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLENARI MUNICIPAL A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
  00:07:55 8 Intervencions
5 MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. EXERCICI 2023.
  00:21:19 8 Intervencions
6 ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE SANT PERE DE VILAMAJOR I CÀNOVES I SAMALÚS. APROVACIÓ.
  00:30:07 6 Intervencions
7 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PARTICIPACIÓ EN PROCESSOS SELECTIUS I DRETS D'EXAMEN DE L'AJUNTAMENT DE CÀNOVES I SAMALÚS. APROVACIÓ INICIAL.
  00:38:00 6 Intervencions
8 MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE L'ESCOLA BRESSOL "LA PETITA ESTELADA" DE CÀNOVES I SAMALÚS. APROVACIÓ INICIAL.
  00:42:04 4 Intervencions
9 AFERS URGENTS.
  00:45:44 1 Intervenció
10 PRECS I PREGUNTES
  00:45:47 82 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:52:22 Sense intervencions