Sesión Plenaria - Ordinaria, jueves 27 de julio de 2023

Duración: 01:52:22
Ir a sesion anterior Ir a sesion siguiente
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inicio
  00:01:50 1 Intervención
1 ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (Ple de constitució de 17/06/2023, Ple extraordinari de 26/06/2023, Ple extraordinari de 04/07/2023 i Ple extraordinari-urgent de 12/07/2023). APROVACIÓ.
  00:02:00 4 Intervenciones
2 DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS FINS A LA DATA.
  00:05:27 1 Intervención
3 FESTES LOCALS 2024. APROVACIÓ.
  00:05:52 4 Intervenciones
4 DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLENARI MUNICIPAL A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
  00:07:55 8 Intervenciones
5 MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. EXERCICI 2023.
  00:21:19 8 Intervenciones
6 ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE SANT PERE DE VILAMAJOR I CÀNOVES I SAMALÚS. APROVACIÓ.
  00:30:07 6 Intervenciones
7 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PARTICIPACIÓ EN PROCESSOS SELECTIUS I DRETS D'EXAMEN DE L'AJUNTAMENT DE CÀNOVES I SAMALÚS. APROVACIÓ INICIAL.
  00:38:00 6 Intervenciones
8 MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE L'ESCOLA BRESSOL "LA PETITA ESTELADA" DE CÀNOVES I SAMALÚS. APROVACIÓ INICIAL.
  00:42:04 4 Intervenciones
9 AFERS URGENTS.
  00:45:44 1 Intervención
10 PRECS I PREGUNTES
  00:45:47 82 Intervenciones
Fin de la sesión Fin
  01:52:22 Sin intervenciones