Sesión Plenaria - Ordinaria, jueves 28 de septiembre de 2023

Duración: 01:51:06
Ir a sesion anterior Ir a sesion siguiente
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inicio
  00:00:00 Sin intervenciones
1 PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR (Ple de constitució de 17 de juny de 2023 i Ple ordinari de 27 de juliol de 2023).
  00:01:09 2 Intervenciones
2 DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS FINS LA DATA.
  00:02:24 1 Intervención
3 PROPOSTA RELATIVA AL NOMENAMENT DEL JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT.
  00:02:44 6 Intervenciones
4 PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES (URBANA)
  00:06:09 37 Intervenciones
5 PROPOSTA DE MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS: PSC DE CÀNOVES I SAMALÚS I ESQUERRA EN COMÚ DE CÀNOVES I SAMALÚS A L'AJUNTAMENT DE CÀNOVES I SAMALÚS PER TAL QUE EL GOVERN MUNICIPAL GARANTEIXI ELS CANALS DE PARTICIPACIÓ DELS GRUPS POLÍTICS DEL PLENARI I AUGMENTI L'ESPAI PARTICIPATIU DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL.
  00:54:37 19 Intervenciones
6 AFERS URGENTS
  01:13:26 Sin intervenciones
7 PRECS I PREGUNTES
  01:13:31 38 Intervenciones
Fin de la sesión Fin
  01:51:07 Sin intervenciones