Sessió plenària ordinària dijous 28 de març de 2024

Durada: 02:19:18
Veure sessió Veure sessió
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:28:36 1 Intervenció
1 PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (PLE ORDINARI DE 25 DE GENER DE 2024)
  00:28:48 2 Intervencions
2 DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS FINS LA DATA.
  00:29:18 1 Intervenció
3 PROPOSTA D'APROVACIÓ D'UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE CARÀCTER ESPORTIU. ESPORTS MÀGICS.
  00:29:41 10 Intervencions
4 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE LA ESCOLA BRESSOL.
  00:42:06 8 Intervencions
5 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.
  00:54:29 7 Intervencions
6 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES TARIFES QUE APLICA AIGUA DE CATALUNYA.
  01:00:28 19 Intervencions
7 PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA ORDENANÇA DE SEQUERA.
  01:22:50 20 Intervencions
10 PRECS I PREGUNTES.
  01:42:18 40 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:19:19 Sense intervencions