Sessió plenària ordinària dijous 25 de gener de 2024

Durada: 01:21:55
Veure sessió Veure sessió
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (PLE ORDINARI DE 30 DE NOVEMBRE DE 2023)
  00:02:38 11 Intervencions
2 DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS FINS LA DATA.
  00:07:35 Sense intervencions
3 PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2022.
  00:08:29 4 Intervencions
4 PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL DE LA DEMARCACIÓ DE GRANOLLERS AIXI  COM EL REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL SERVEI PUBLIC AUDIOVISUAL DEL CONSORCI.
  00:10:43 5 Intervencions
5 PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE DEL VEÏNAT DE BAIX AL TERME MUNICIPAL DE CÀNOVES I SAMALÚS.
  00:13:28 8 Intervencions
6 PROPOSTA PER LA RESOLUCIÓ PACIFICA ENTRE ISRAEL I PALESTINA.
  00:25:34 6 Intervencions
7 AFERS URGENTS.
  00:30:54 17 Intervencions
8 PRECS I PREGUNTES
  00:47:23 34 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:21:55 Sense intervencions